Geschreven door 15:38 Vacatures

Vacature bij zusters Dominicanessen: Bestuurs- en beleidsadviseur

In verband met een komende vacature zoekt de Congregatie van de H. Catharina van Siëna/Zusters Dominicanessen van Voorschoten op korte termijn een Bestuurs- en beleidsadviseur (voor 20-24 uur/week). Een onafhankelijke, inspirerende, betrouwbare en organisatie- en mensgerichte verbinder met ervaring op maatschappelijk vlak en affiniteit met de religieuze gemeenschap. Spreekt dit jou aan? We gaan graag met je in gesprek.

Inleiding
De Congregatie van de H. Catharina van Siena/Zusters Dominicanessen van Voorschoten is een bijzondere gemeenschap die haar oorsprong kent in 1841. Per mei 2o22 bestaat de gemeenschap uit 31 leden en zijn er twee communiteiten. Ongeveer de helft van de zusters heeft een indicatie voor verpleeghuiszorg. Deze zorg wordt geleverd door Stichting Marente.

De gemeenschap is gehuisvest op de buitenplaats Huize Bijdorp in Voorschoten en bestaat naast de zusters uit vijf paters Dominicanen en burgerbewoners. De gemeenschap van zusters zal in de komende jaren kleiner worden, en meer zusters zullen zorgbehoevend worden. De wens bestaat om deze zusters zo dicht mogelijk bij de gemeenschap te laten huizen, zodat zij op een laagdrempelige manier deel kunnen nemen aan het gemeenschapsleven. Ook heeft COVID-19 haar sporen achtergelaten. Deze periode heeft tevens de veerkracht van de gemeenschap getoond.

De kern van het religieus leven voor de Zusters Dominicanessen van Voorschoten laat zich vatten in twee belangrijke pijlers, te weten: het gemeenschapsleven en het gebedsleven. Omdat de gemeenschap in de loop der jaren steeds ouder, kwetsbaarder en brozer wordt, volgt hieruit de behoefte en zoektocht naar ondersteuning om dit proces in zo goed mogelijke banen te leiden, op een respectvolle manier naar de gemeenschap toe.

Als belangrijke elementen in liturgie, orgelspel, koorgebed en het vieren van de eucharistie kwetsbaar worden en mogelijk wegvallen dan zullen oplossingen moeten worden gevonden. Een andere wijze en andere vormen van vieren zullen binnen de Congregatie ontwikkeld moeten worden. Het is belangrijk, in de steeds kleiner wordende gemeenschap, daar tijdig over na te denken en besluiten over te nemen. De nieuwe bestuurs- en beleidsadviseur kan hiertoe een wezenlijke bijdrage leveren.

Voor uitvoerige informatie over Huize Bijdorp en de Congregatie van zuster Dominicanessen Voorschoten, zie https://huizebijdorp.nl en https://dominicanen.nl/organisatie/wie-zijn-wij/dominicanessen-van-voorschoten/.


Organisatiemodel

De Congregatie wordt bestuurd door het Congregatiebestuur, bestaande uit drie zusters en voorgezeten door de algemeen overste. De dagelijkse bedrijfsvoering is ondergebracht in de werkorganisatie met aan het hoofd een directeur. Het Congregatiebestuur zal ondersteund gaan worden door de bestuurs- en beleidsadviseur.

Bestuurs- en beleidsadviseur
Als bestuurs- en beleidsadviseur zal je je onder andere bezig gaan houden met het verder ontwikkelen en vormgeven van het immateriële welzijn van de Congregatie, naast het ondersteunen van het bestuur op beleidsmatig vlak. Binnen de werkzaamheden kan een scheidslijn worden gemaakt tussen het materieel en praktisch welzijn van de gemeenschap enerzijds en immaterieel en persoonlijk welzijn anderzijds.

Na het vertrek van de beleidsmedewerker in 2018 is de vacature niet ingevuld. Er wordt sinds eind 2021 een leemte ervaren in de verdere en benodigde ontwikkeling en vormgeving van het immaterieel welzijn. Mede vanwege (aanstaande) personele wijzigingen in 2021/2022 is die behoefte groeiend. Ook de (beleids-)ondersteuning van en voor het bestuur van de Congregatie zal naar de toekomst alleen maar meer noodzakelijk zijn. De functie van bestuurs- en beleidsadviseur zal dus nieuw vormgegeven worden.

In jouw functie zal je het Congregatiebestuur ondersteunen bij het prioriteren, ontwikkelen en uitvoeren van het immaterieel beleid en gemeenschapsleven. Je zal je bezighouden met en een bijdrage leveren aan beleidsontwikkeling en -ondersteuning aangaande immaterieel beleid en toekomstige vormgeving van het religieus leven. Onder het immaterieel beleid valt de gezondheid van de zusters en paters. Naast deze bijzondere taak zal het takenpakket ook bestaan uit de inhoudelijke organisatie van Congregatie-specifieke activiteiten. Het immateriële welzijn staat hoog op je agenda: je zorgt voor samenhang en evenwicht met de werkorganisatie en alle materiële uitdagingen die de komende jaren op de agenda zullen staan. Je beweegt je actief binnen de gemeenschap en werkorganisatie door het onderhouden van diverse contacten en het realiseren van professionele (samenwerkings)relaties.

In het kort is het van belang dat je het kloosterleven begrijpt, bestuurlijke en beleidsadvisering en ondersteuning kan bieden op het terrein van immaterieel welzijn in een veranderende situatie van de gemeenschap in de fase van voltooiing. Je bent een functionaris van niveau en een op samenwerking gerichte persoonlijkheid. Je neemt een onafhankelijke positie in, maar kan toch op alle niveaus schakelen en verbinden. Het profiel, de functie-eisen en de competenties van de gezochte kandidaat vind je navolgend.

Profiel
Je weet met je levenservaring, flexibiliteit en objectiviteit de juiste combinatie te vinden in resultaat- en mensgericht werken. Je bent een gewaardeerde gesprekspartner voor wie iedereen gelijk is en je hebt affiniteit met de katholieke kerk en de zorgsector. Daarnaast kan je goed luisteren, en begrijp je de normen en waarden van de organisatie. Je representeert de Congregatie zowel intern als extern. Je woont bij voorkeur in de omgeving van Den Haag, Voorschoten, Leiden of Wassenaar.

Samenvattend heb je:

 • gevoel voor menselijke en bestuurlijke verhoudingen
 • senioriteit
 • dienstbaarheid
 • organisatiesensitiviteit
 • een onafhankelijke houding en integriteit
 • een coachende en verbindende houding
 • creatieve en flexibele denkwijzen en oplossingen
 • een respectvolle, en soms ook ‘schurende’ houding (die leidt tot glans).

Functie-eisen
Als kandidaat heb je:

 • een minimaal HBO denk- en werkniveau met werkervaring binnen (een combinatie van) maatschappelijk werk, met psychologische, theologische, filosofische en/of sociologische expertise
 • ervaring of affiniteit met kloostergemeenschappen en het begrijpen van deze bijzondere wereld
 • een consistente en congruente houding in gedrag en handelen
 • een coachende (leiderschaps-)stijl.

Competenties
Verder ben je:

 • een verbinder op alle niveaus
 • communicatief sterk in woord en geschrift
 • representatief
 • betrouwbaar
 • planmatig sterk en kan je goed prioriteren

De Congregatie van de H. Catharina van Siëna laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Wij vragen je uitsluitend te reageren indien je jezelf in belangrijke mate herkent in bovenstaande profielschets. Specifieke vragen kun je stellen aan Michiel Corsten.
Je kunt hem telefonisch en via email bereiken: 071 – 5814410 of michiel@corstencorsten.nl.

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Je belangstelling voor deze functie kun je uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk op vrijdag 15 juli.

De eerste selectiegesprekken met daarvoor in aanmerking komende kandidaten bij Corsten & Corsten vinden plaats op maandag 18 juli. De selectiegesprekken bij de Congregatie van de H. Catharina van Siëna vinden plaats op woensdag 20 juli.

Indien je solliciteert, verzoeken wij je vriendelijk rekening te houden met deze data.

Bron: Corsten & Corsten

(Visited 210 times, 1 visits today)
Sluiten