Geschreven door 07:36 Opinie

Abt Denis Hendrickx: “De pijn van boeren moet de pijn van ons allemaal zijn”

Al enkele jaren worden we regelmatig geconfronteerd met regionale, nationale en internationale protesten van de agrarische sector. Wat betekent de onzekerheid voor de mens achter de agrariër en met welke toekomstverwachtingen kan er naar morgen gekeken worden?

In een artikel op de website van de Abdij van Berne gaat abt Denis Hendrickx o.praem. uitvoerig op deze vraag in: “Ik begrijp de pijn van boeren die nu de rekening gepresenteerd krijgen. Maar ook is het waar dat zij niet zouden kunnen boeren zonder de groeikracht van Moeder Aarde en het web van het leven waarin alles met alles samenhangt. Daarom is het zorgelijk dat de stikstofcrisis voor een belangrijk deel wordt ontkend. Het is ronduit gevaarlijk dat er valse profeten zijn die luidkeels verkondigen dat er geen klimaatprobleem is. Die de resultaten van wetenschappelijk onderzoek ontkennen en naast zich neerleggen. De verduurzaming van de landbouw is in de politiek een ongenuanceerde strijd geworden. Aan de ene kant klinkt het geluid dat als we niet verduurzamen de aarde ontploft, aan de andere kant dat al die milieumaatregelen gekkigheid zijn en dat de boer met rust gelaten moet worden. Stikstof is niet een probleem van de boeren alleen, maar van ons allemaal, net zoals de klimaatcrisis. De pijn van de boeren moet daarom de pijn van ons allemaal zijn. Te gemakkelijk wordt gewezen in de richting van de agrarische sector, alsof alleen daar het probleem zou liggen.”

Lees hier het artikel.

Bron: Abdij van Berne | Foto: Pixabay

(Visited 38 times, 1 visits today)
Sluiten