Geschreven door 16:08 Nieuws

Bijzondere katholieke samenwerking: ‘Luisterend op weg’

De Konferentie Nederlandse Religieuzen, het Netwerk Katholieke Vrouwen en het bisdom van ’s-Hertogenbosch bundelen hun krachten in het wereldwijde synodale proces dat door paus Franciscus is opgestart. Met dit proces nodigt de paus alle gedoopten uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de Kerk van morgen. Om een impuls te geven aan deze oproep presenteren deze drie katholieke organisaties een nieuw gezamenlijk initiatief: ‘Luisterend op weg’.

De titel van het project geeft aan wat de kern is van een synodale kerk, namelijk een gemeenschap waar iedereen naar elkaar luistert, ook naar hen wiens stem niet gehoord wordt. Deze bijzondere katholieke samenwerking wil deze manier van kerk-zijn voor hun achterbannen stimuleren met het oog op de toekomst van de kerk.

Aan de slag
Hiertoe zullen werkvormen, gesprekshandleidingen, praktische ondersteuning en artikelen worden ontwikkeld en aangeboden. Zowel voor pastoraal kader, organisaties als voor gelovigen die aan de slag willen met de synodale weg. Daarnaast wordt een netwerk gebouwd van mensen, groepen, bewegingen en organisaties die hierin samen willen optrekken. Dit alles is binnenkort te vinden op www.luisterendopweg.nl

Lezing over synodale proces
De presentatie van het project ‘Luisterend op weg’ vindt plaats op vrijdag 31 maart op de universiteit van Tilburg na publiekslezing van prof. dr Myriam Wijlens over het Synodale Proces. Deze academische lezing wordt georganiseerd door de Tilburg School of Catholic Theology. Prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer zal ter opening van de lezing in een korte bijdrage vertellen over haar ervaringen als lid van de Nederlandse delegatie bij de continentale gesprekken in Praag.

Netwerkbijeenkomst
Aansluitend aan deze academische lezing is het brede katholieke netwerk uitgenodigd voor een netwerkbijeenkomst. Deze bijeenkomst heeft tot doel met elkaar uit te wisselen welke initiatieven rond synodaliteit op stapel staan binnen de verschillende organisaties. “Vanuit het synodeproject ‘Luisterend op weg’ willen we inventariseren wat we samen kunnen doen met andere organisaties en hoe initiatieven elkaar kunnen versterken”, aldus Laetitia van der Lans namens het projectteam. Deze bijeenkomst duurt van 13.00 tot 13.45 uur.

Projectteam
‘Luisterend op weg’ wordt gedragen door een projectteam met daarin afgevaardigden van de drie organisaties:
Gerard Moorman – Konferentie Nederlandse Religieuzen
Laetitia van der Lans – Netwerk Katholieke Vrouwen
Jeroen Goosen – bisdom van ’s-Hertogenbosch
Karin Bornhijm – projectcoördinator

Bron: KNR

(Visited 69 times, 1 visits today)
Sluiten