Geschreven door 17:54 Vacatures

Vacature: Facilitair Manager

Pelgrimsoord Klooster Wittem zoekt een Facilitair Manager (v/m/d).

Pelgrimsoord Wittem is een pleisterplaats voor de ziel waar dagelijks velen op bezoek komen voor een gesprek, een moment van bezinning, voor stilte, voor een wandeling in de tuin, voor een aankoop in de boekwinkel, een viering etc. Ze worden ontvangen door een team van vrijwilligers, medewerkers en bewoners van de kloostergemeenschap.

Iedereen heeft hierbij haar of zijn eigen taak, maar samenwerking en onderling overleg zijn hierbij vereist. Er wordt een beroep gedaan op soepelheid, spontaniteit en improviserend vermogen. Gastvrijheid staat voorop. Dit betekent echter niet, dat het werk wordt overgelaten aan het toeval. Pelgrimsoord Klooster Wittem hecht aan een goede organisatie van de werkprocessen, aan zorgvuldigheid en aan open en heldere communicatie, zowel intern als met samenwerkingspartners.

Daarom zoekt Klooster Wittem op korte termijn naar een facilitair manager. Zij of hij is de rechterhand van de directeur en draagt onder diens leiding zorg voor de soepele gang van zaken. Daarbij horen onder andere de volgende aandachtsgebieden:

  • zorg voor de goede staat en het functioneren van de ruimtes en installaties (incl. AV-middelen), in contact met de verhuurder en beheerder van het gebouw en met bedrijven;
  • zorg voor de fysieke en sociale veiligheid van het gebouw en de werkorganisatie (toegankelijkheid, sleutelbeheer, arbeidsomstandigheden, bedrijfshulpverlening, preventie van grensoverschrijdend gedrag etc.);
  • praktische ondersteuning van gastvrouwen, gastheren, receptionisten en koster;
  • promotie en verhuur van ruimten en afspraken met gebruikers;
  • voorbereiden en opvolgen van subsidieaanvragen;
  • andere zaken waaraan op dat moment behoefte is.

De facilitair manager werkt twaalf uur in de week, verdeeld over drie dagen. Zij of hij woont binnen een straal van een half uur reistijd van Pelgrimsoord Klooster Wittem. Zij of hij heeft vakkennis en ervaring op het gebied van beheer en organisatie (of/en op andere voor de taak relevante gebieden) op ten minste MBO-niveau. Zij of hij is uitstekend in communicatie en samenwerking, is assertief en servicegericht ingesteld, neemt initiatief en kan zich erin vinden om de tweede viool te spelen. Levenservaring en een afgeronde loopbaan elders is geen minpunt.

Arbeidsvoorwaarden en inschaling geschieden volgens het rechtspositiereglement voor medewerkers in dienst van religieuze instituten (KNR), geënt op de CAO VVT. Bij indiensttreding is de inschaling FWG 40 van de genoemde rechtspositieregeling. De werkgever is Stichting Redemptio, de rechtspersoon achter Pelgrimsoord Klooster Wittem.

Informatie kunt u opvragen bij directeur Jelle Wind (zie contactgegevens hieronder). Een sollicitatie (in de vorm van een brief met motivatie, informatie over uzelf en CV) kunt u schriftelijk indienen tot 15 september 2023 aan directeur Jelle Wind. Al naar gelang wordt u uitgenodigd voor een mondeling sollicitatiegesprek. Dat zal plaatsvinden op woensdag 27 september 2023 in Pelgrimsoord Klooster Wittem.

Bron/foto: Klooster Wittem

(Visited 125 times, 1 visits today)
Sluiten