Geschreven door 16:50 Nieuws

Bisdompenning voor abt Bernardus Peeters


Tijdens de Algemene Vergadering van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, eerder vandaag, ontving voormalig voorzitter Dom Bernardus Peeters de H. Johannes-Evangelistpenning van het bisdom ‘s-Hertogenbosch uit handen van mgr. De Korte. Abt Bernardus was voorzitter van de KNR totdat hij in 2022 tot generaal abt van de trappisten werd gekozen en naar Rome vertrok. Tijdens deze Algemene Vergadering nam hij officieel afscheid van de leden van de KNR.

Hij ontving de penning vanwege zijn grote inzet voor de religieuzen in het bisdom en in Nederland. Bisschop de Korte dankte hem voor al zijn inzet en de wijze waarop hij zorgde voor verbinding. Onder zijn voorzitterschap zijn de banden tussen het bisdom en de abdij en tussen de bisschoppen en de religieuzen verder verbeterd.

De H. Johannes-Evangelistpenning
De H. Johannes-Evangelistpenning is bestemd om diegenen te onderscheiden die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Kerk in het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Dit kan zijn op parochieel, dekenaal of diocesaan niveau. De bronzen H. Johannes-Evangelistpenning draagt aan de ene zijde de beeltenis en de naam van H. Johannes Evangelist en aan de andere zijde het wapen en de naam van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. De penning wordt geleverd tezamen met een oorkonde en draagspeld waarop eveneens het wapen van het bisdom prijkt.

Zuster Emmanuele Sipkema in Bestuur KNR
Eerder die dag, in de ochtend vonden er ook bestuursverkiezingen plaats. Zuster Emmanuele Sipkema werd gekozen in het bestuur. Zuster Emmanuele studeerde medische microbiologie en theologie. Zij trad 30 jaar geleden in bij de Benedictinessen van het Sint Liobaklooster in Egmond-Binnen. Sinds 18 jaar is zij priorin van deze gemeenschap. In april 2022 werd ze tevens gekozen in het eerste Algemene Bestuur van de Europese Congregatie van Benedictinessen.

Bron: KNR

(Visited 47 times, 1 visits today)
Sluiten