Geschreven door 10:35 Boeken, Nieuws • Een reactie

5 november: Boekpresentatie ‘Recluse’ – Aelred van Rievaulx

Op zaterdag 5 november 2022 opent abdij Koningsoord te Arnhem haar deuren voor al wie geïnteresseerd zijn in de spiritualiteit van de cisterciënzers, in het bijzonder Aelred van Rievaulx. Het boek Recluse, dat die dag gepresenteerd wordt, maakt deel uit van de reeks ‘Middeleeuwse Monastieke Teksten’, uitgegeven door Damon in Eindhoven, en wordt vanaf 14.00 uur in de zaal voorgesteld.

Broeder Guerric Aerden ocso, een van de vertalers van dit boek, geeft aan: “Gedurende meer dan zes jaar hebben John Biermans en ik gewerkt aan de vertaling uit het Latijn van verschillende teksten van of over Aelred van Rievaux, de grootste cisterciënzer op Engelse bodem ooit. Onze noeste arbeid heeft nu zijn vrucht afgeworpen in de vorm van een boek met als titel Recluse. Dit boek bevat zowel de twaalfde-eeuwse biografie van Aelred van Rievaulx, als twee van zijn werken: Leefregel voor een recluse en Een merkwaardig mirakel, werken die nooit eerder in het Nederlands werden gepubliceerd. Op 5 november wordt dit nieuwe boek voorgesteld in de trappistinnenabdij te Arnhem waar ik u allen graag wil ontmoeten.”

Iedereen is welkom. Graag aanmelden via info@monastiek.nl.
Adres: Abdij Koningsoord, Johannahoeveweg 79, 6816 VG Arnhem.

Programma
14.00 uur: Opening door dagvoorzitter Stefaan Neirynck
14.15 uur: Voordracht uit “Leefregel voor een recluse” door Michel Kempeners
14.25 uur: Klazina Staat, Weg van de woestijn: monastieke spiritualiteit en anachorese in de late oudheid
14.55 uur: Muzikaal intermezzo
15.05 uur: Voordracht uit “Een merkwaardig mirakel” door Michel Kempeners
15.15 uur: John Biermans, De abt vol aandacht voor het woord en de ander
15.45 uur: Pauze
16.00 uur: Voordracht uit “Leven van Aelred van Rievaulx” door Michel Kempeners
16.10 uur: Guerric Aerden ocso, Aelred van Rievaulx over zichzelf en hoe Walter Daniel hem ziet, gelijkenis en divergentie
16.40 uur: Muzikaal intermezzo
17.00 uur: Vespers in de abdijkerk tot 17.35 uur
17.45 uur: Uitreiking van eerste exemplaar en bedankingen
18.00 uur: Feestelijke receptie met boekenverkoop en signeren tot 19.15 uur

Boekgegevens:
Aelred van Rievaulx, Recluse. Leefregel voor een recluse, Een merkwaardig mirakel, Leven van Aelred van Rievaulx. Middeleeuwse monastieke teksten 14 (Eindhoven: Damon, 2022), vert. J. Biermans & G. Aerden ocso

Bron: Damon

(Visited 152 times, 1 visits today)
Sluiten