Geschreven door 16:11 Nieuws

Huis van Compassie wint KNR-Waarderingsprijs 2023

Vandaag, 19 oktober 2023, is in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch de KNR-Waarderingsprijs 2023 uitgereikt aan het Huis van Compassie uit Nijmegen. De prijs, bestaande uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 5000,-, is beschikbaar gesteld door de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR).
De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een project waar religieuzen zich in herkennen en dat zij waarderen. Dit jaar stond de prijs in het teken van initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de situatie van mensen in armoede. Vanouds her is dit een doelgroep waarvoor ook de religieuzen zich ingezet hebben.

Huis van Compassie
De prijs ging naar het Huis van Compassie in Nijmegen. Dit is een laagdrempelige plek waarin vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven. Het Huis van Compassie organiseert activiteiten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Hiermee streeft de organisatie naar de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect.

Compassie als belangrijke waarde
De inzet voor mensen in armoede, het organiseren van ontmoeting tussen verschillende groepen en het bijdragen aan groeiend respect voor elkaar, zijn thema’s die de religieuzen na aan het hart liggen. Voor dit project is het werken vanuit compassie, omzien naar elkaar belangrijk. Bij het Huis van Compassie wordt de mens gezien in zijn geheel en niet alleen zijn of haar problemen. Het project sluit daarmee prima aan bij de waarden die de Nederlandse religieuzen graag willen overdragen. Zij zien dit voortgezet in dit project en waarderen dit met de KNR-Waarderingsprijs.

Zeven genomineerde projecten
De jury van de KNR-Waarderingsprijs deed begin 2023 een oproep om initiatieven te nomineren die zich inzetten voor de bestrijding van armoede in deze tijd. Uit een lijst van ruim 25 genomineerde projecten, stelde de jury een shortlist op van zeven initiatieven, die bijzonder inspirerend zijn. In de zomer van 2023 werd een eerste stemronde gehouden, waarbij alle oversten van de religieuze ordes en congregaties in Nederland, een stem uit konden brengen. De zeven genomineerde projecten waren: De zeven genomineerde projecten waren: Beter Stokhasselt in Tilburg, bewonersinitiatief De Hagedoorn uit Almelo, Green Meals Amsterdam, Huis van Compassie Nijmegen, de Vakantiebank van rk diaconie Delft, facebookgroep Warm Buffet uit ’s-Hertogenbosch en de Kledingbank We Share/Open Kerk in Doorn.

Tijdens de bijeenkomst van vandaag konden de zeven projecten zich op het podium presenteren. Zij vertelden daarbij wat meer over hun inspiratie en de wijze waarop zij zich inzetten voor mensen in armoede en hen ondersteunen. Daarna volgde een tweede stemronde onder de aanwezige oversten en werd de uiteindelijke winnaar bekend. Aan het eind van een feestelijke bijeenkomst ontvingen de winnaars het bronzen beeldje en een geldbedrag uit handen van KNR-voorzitter pater Mark-Robin Hoogland cp. Ook de andere zes genomineerden worden beloond met een bedrag van ieder € 500,–

Meer informatie over Huis van Compassie Nijmegen: www.huisvancompassienijmegen.nl
Meer over de KNR-Waarderingsprijs: www.knr.nl

Bron/foto: KNR

(Visited 51 times, 1 visits today)
Sluiten