Geschreven door 16:11 Nieuws

Komend voorjaar kan bouw Nijkleaster in Hilaard beginnen

Op 2 december jl. heeft de gemeenteraad van Leeuwarden het bestemmingsplan Leeuwarden Buitengebied – Realisatie Nijkleaster It Westerhûs 1 te Hilaard vastgesteld. Dat betekent dat de plannen van de Stifting Nijkleaster voor de realisatie van het kloostercomplex nu eindelijk doorgang kunnen vinden.

Volgend voorjaar wordt begonnen met de restauratie van de boerderij en de nieuwbouw van een aantal wooneenheden en gastenkamers. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding hiervan door bouw-pastor Henk Kroes samen met bouwmanager Stefano Delea, architektenburo J.O.N.G. (Lemmer) en bouwbedrijf Kolthof (Stiens).

Het is een lang proces geweest waarin de corona-crisis niet de enige vertragende factor is geweest. De bestemmingsprocedure heeft jaren geduurd vanwege de bijzondere monumentale locatie (gebouw én ondergrond), de ligging te midden van landerijen bestemd voor natuurbeheer en de bezwaarprocedure van enkele omwonenden vanwege de te verwachten verkeersoverlast.

De corona-crisis heeft het werk van Nijkleaster dit jaar tot de basis teruggebracht, ook financieel. Dat is jammer, maar tegelijk heeft het ruimte gegeven om achter de schermen te werken aan de toekomst. “Zo zijn we voorzichtig bezig om een zakelijk leider aan te stellen. Nijkleaster groeit langzamerhand uit van een pioniersplek tot een klein spiritueel ‘bedrijf’. Maar we zijn sterker in het spirituele dan in het bedrijfsmatige. Dat zal de komende jaren (moeten) veranderen”, aldus betrokkenen in een recent verzonden nieuwsbrief.

Bron: Nijkleaster | Foto: Pixabay

(Visited 134 times, 1 visits today)
Sluiten