Geschreven door 17:03 Nieuws

Hoe we liefhebben – Vorming tot celibatair leven

Benedictijnermonnik en klinisch psycholoog John Mark Falkenhain presenteert in het nieuwe boek Hoe we liefhebben – Vorming tot celibatair leven een eenvoudig maar gedegen programma voor de vorming tot het celibataire leven. Voor wie de keuze maakt om ongehuwd te blijven omwille van het Rijk Gods, blijft het celibaat een bijzondere uitdaging die in iedere levensfase de nodige aandacht vraagt. Falkenhain biedt in dit boek heel wat inzichten en praktische handvatten die hierbij kunnen helpen.

De auteur staat stil bij de theologische en psychologische aspecten van de groei in het celibataire leven. Hij werkt vier grote inhoudelijke domeinen uit: motivaties voor het celibaat, theologische aspecten, seksuele identiteit en nodige vaardigheden voor het celibataire leven. Falkenhain biedt een systematisch leertraject aan met leerinhouden, concrete vormingsdoelen, benchmarks en evaluatiemogelijkheden.

Dit boek gaat over het celibaat en richt zich dus in de eerste plaats tot celibatairen. Het model is niet alleen van toepassing op de priesteropleiding in seminaries, maar geldt ook voor de vorming van vrouwelijke en mannelijke religieuzen. Los van de opleiding is zijn programma perfect bruikbaar in iedere fase van het leven. Veel onderwerpen zijn zo algemeen menselijk dat ze niet alleen voor celibatairen relevant zijn maar voor al wie pastoraal actief is.

John Mark Falkenhain is benedictijnermonnik van de Saint Meinrad Archabbey (Saint Meinrad, Indiana, VS) en is van opleiding klinisch psycholoog. Als psycholoog doet hij onder meer onderzoek naar seksueel misbruik door clerici. Hij heeft heel wat ervaring op het vlak van de opleiding tot het priesterschap en het religieuze leven, in het bijzonder de vorming tot het celibataire leven. Hij is een veelgevraagd spreker en is betrokken in kerkelijke vormingsprogramma’s. Momenteel is Falkenhain professor psychologie aan de Saint Meinrad Seminary and School of Theology van zijn gemeenschap.

Stefaan Franco is priester van het Bisdom Brugge. Hij is er bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgie, sacramenten en het permanente diaconaat alsook verantwoordelijk voor de priesteropleiding aan het Grootseminarie Brugge. Hij doceert aan het Instituut voor Theologie en Pastoraal te Brugge en aan het Johannes XXIII-seminarie te Leuven. Hij is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven en is redactielid van Collationes, Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal.

Boekgegevens:
Titel: Hoe we liefhebben – Vorming tot celibatair leven| Auteurs: John Mark Falkenhain; vert. Stefaan Franco | Uitgeverij: Gompel & Svacina| Aantal pagina’s: 263 | Reeks: Studia Christiana nr. 4 | Prijs: 32,- | ISBN: 9789463714631 | Klik hier om het boek te bestellen.

Bron: Kloosterboekwinkel Wittem

(Visited 124 times, 1 visits today)
Sluiten