Geschreven door 12:33 Nieuws

Pater Mark-Robin Hoogland cp nieuwe voorzitter Konferentie Nederlandse Religieuzen

Pater Mark-Robin Hoogland is op 9 juni door de Algemene Vergadering van de KNR gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt daarmee Bernardus Peeters op. Die moest in februari van dit jaar deze functie  neerleggen toen hij tot generaal-abt van de trappisten werd gekozen. Pater Mark-Robin Hoogland is sinds 2012 provinciaal overste van de Provincie Nederland en Noord-Duitsland van de passionisten. Hij werd in juni 2019 gekozen in het Bestuur van de KNR en had daarin tot nu toe de functie van secretaris. 

Pater Mark-Robin Hoogland heeft een doctoraat in de systematische theologie. Hij is gastdocent van Katholieke Theologische Universiteit in Chicago, verbonden het het Thomas Instituut en lid van de Adviesraad van de Radboud Universiteit. Tijdens zijn studie en periode als diaken heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan bij de zusters van moeder Theresa, bij het stiltecentrum van Pax Christi in Utrecht en bij opvang van dak- en thuislozen in Londen. Daarnaast heeft hij veel ervaring in het pastoraat door werkzaamheden in diverse parochies van het bisdom Rotterdam, het studentenpastoraat en de Portugeessprekende gemeenschap. 

Broeder Bram Hommel herkozen
Broeder Bram Hommel van de broeders van Huijbergen werd herkozen als lid van het bestuur voor een tweede termijn. De samenstelling van het bestuur is daarmee als volgt:

Pater Mark-Robin Hoogland, voorzitter
Zuster Monica Raassen, vice-voorzitter
Zuster Sara Böhmer, penningmeester
Broeder Bram Hommel, lid
Zuster Ancilla Martens, lid
Zuster Melina Polo, lid

Synodaal proces
De Algemene Vergadering van Hogere Oversten werd gehouden in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. In de middag waren ook andere religieuzen uitgenodigd voor de bespreking van het slotdocument van het synodale proces van de KNR. Dit document is het resultaat van een vijftal online bijeenkomsten waarbij religieuzen uit het hele land met elkaar in gesprek gingen met elkaar over de thema’s van de Synode. Tijdens deze middag werd er op het slotdocument gereageerd door o.a. abt Bernardus Peeters en bisschop de Korte. Ook de aanwezige religieuzen en de religieuzen die via een livestream meekeken konden hun opmerkingen nog doorgeven. Deze worden verwerkt tot het definitieve verslag van het proces dat door de KNR aan de Congregatie van de Religieuzen in Rome zal worden gestuurd.

Bron: KNR
| Foto: Youtube

(Visited 131 times, 1 visits today)
Sluiten