Geschreven door 09:29 Boeken

Leestip: ‘Werven en derven – De financiële grondslag van kloostergemeenschappen in de Lage Landen’

De afgelopen decennia zijn veel historische studies over ordes en congregaties verschenen. Daarin bleef één aspect onderbelicht: de financiële basis waarop de religieuzen in de negentiende en twintigste eeuw hun kloosterleven en de daaruit voortvloeiende activiteiten gestalte gaven. Hoe ‘actieve’ religieuzen in hun onderhoud voorzagen, is wel bekend. Deden ze in de negentiende eeuw nog werk ‘om niet’, al gauw ontvingen ze kostgelden, overheidssubsidies en net als leken een salaris voor hun aandeel in het onderwijs, het jeugdwerk of de zorg.

Maar hoe stond dat met ‘contemplatieve’ kloosterlingen? Welk verdienmodel ontwikkelden zij? Daarnaast besteedt deze bundel aandacht aan twee andere financiële kwesties. In de eerste plaats het perspectief van waaruit charitatieve stichtingen ten behoeve van of georganiseerd door religieuzen van de grond kwamen. In de tweede plaats de vraag wat gaat er gebeuren met het materiële en immateriële erfgoed van religieuzen nu de ontkerkelijking doorzet?

Inhoud:
– MARIE-ANTOINETTE WILLEMSEN, Inleiding
– BRIAN HEFFERNAN, De prijs van gebed. Twee momentopnamen uit de financiële geschiedenis van de karmel van ‘s-Hertogenbosch (1874 en 1925)
– HARRY VAN ROYEN, Brouwen voor een hoger doel? Goddelijke voorzienigheid of marktgevoel bij het economisch beleid van cisterciënzerabdijen in de Lage Landen
– HANS WENNINK, Kloostergemeenschappen en hun ervaringen met een familiefonds. De Brenninkmeijers en liefdadigheid
– ROGIER MOULEN JANSSEN, Nederlandse religieuzen tot op de dag van vandaag actief betrokken op de maatschappij
– JEROEN NEUS, ‘We hadden niks en we waren niks’. Een voorbeeld van omgaan met (zak)geld bij de Franciscanessen van Veghel
– MARIE-ANTOINETTE WILLEMSEN, De (im)materiële inzet voor het Rijk Gods. Hoe de Franciscanessen van Mariadal hun kapitaal beheerden
– JOOST VAN HEST, Verwerving en afstoting van kloosterlijk erfgoed. Een financiële meevaller?

Voor meer informatie over dit boek of om dit boek te bestellen: klik hier.

Bron: Uitgeverij Verloren

(Visited 22 times, 1 visits today)
Sluiten