Geschreven door 16:15 Nieuws • 2 Reacties

Voorzitter KNR reageert op Vaticaans verbod zegenen van verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht

‘Tot zegen geroepen’ is de titel van de Paasbrief die KNR-voorzitter abt Bernardus Peeters deze week verstuurde aan alle religieuzen. In zijn brief gaat hij in op het bericht dat de Congregatie voor de Geloofsleer stelling neemt tegen het zegenen van verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht.

In zijn abdij en in veel andere kloosters, is het de gewoonte dat de abt aan het einde van de dag na de laatste gebedsviering de medebroeders een voor een zegent. Dit is een belangrijk ritueel, maar niet altijd makkelijk omdat je soms heel boos bent op een van de medebroeders. “Soms zou je die zegen wel willen weigeren maar gelukkig helpt het ritueel om het toch gewoon te doen. Daarmee helpt het ook om de zo noodzakelijke vergeving in een gemeenschapsleven ritueel vorm te geven.”

“De ervaring van Pasen is een en al zegen”, schrijft abt Bernardus in zijn brief. “Het laatste, zichtbare, gebaar dat Jezus hier op aarde achterlaat is Zijn zegen. Zo worden we opgeroepen om op tocht te gaan en vrucht te dragen, elkaar tot zegen zijn (Gen. 12,2)”.

Hij wijst op de vele spanningen tussen uitersten die er gedurende de laatste jaren zijn in het Vaticaan en hoe paus Franciscus hier mee omgaat en de houding van respect en begrip en fijngevoeligheid dit dat vereist. “Alleen zo bouwen we als gelovige gemeenschap aan een brug waarover we samen de Heer tegemoet kunnen gaan en Hij, zoals in de Paasverhalen, ons tegemoet kan komen. Zo wil Paus Franciscus ons tot zegen voor elkaar laten zijn. Geen gemakkelijke opgave in een wereld waarin wij allemaal gelijk willen hebben en waarin polarisatie hoogtij viert.”

De abt roept ons op elkaar tot zegen te zijn in woord en gebaar en wijst erop dat de religieuzen zich willen inzetten voor gesprek en dialoog, niet alleen in onze eigen gemeenschappen, in de Kerk maar ook met mensen daarbuiten. “Als Nederlandse religieuzen wijzen wij ook op het feit dat een ongenuanceerd spreken over homoseksualiteit geweld en sociale uitsluiting van LHTB-ers in onze samenleving bevordert. Hetgeen nooit de bedoeling kan en mag zijn van ons spreken.”

Klik hier om de brief te lezen.

Bron: KNR | Foto: Enis Odaci

(Visited 433 times, 1 visits today)
Sluiten