Geschreven door 10:08 Nieuws

Project ‘eNovice’ genomineerd voor prestigieuze prijs arbeidsmarktcommunicatie

Het in januari 2021 geopende ‘digitale noviciaat’ van de monniken van abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot, www.enovice.nl is door een vakjury genomineerd voor de jaarlijkse prijs van ‘Werf&’, het toonaangevende online platform op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. Met eNovice willen de Trappisten belangstellenden voor het monastieke leven bereiken en beter voorbereiden op de mogelijke keuze om in te treden. Inmiddels hebben bijna honderd mensen zich aangemeld als eNovice en worden met vijf kandidaten serieuze gesprekken gevoerd. Op woensdag 28 april presenteren de genomineerden zich aan de vakjury. Ook het publiek kan stemmen  (https://www.werf-en.nl/dit-zijn-de-10-genomineerden-van-de-werf-awards/).

Het idee voor eNovice ontstond uit de observatie van de monniken dat vrijwel alle kandidaten voor het kloosterleven hun zoektocht beginnen op Google. Tegelijk bood de algemene website van abdij Koningshoeven weinig informatie die specifiek gericht was op deze doelgroep. Met de eigen website eNovice is een multimediaal platform gecreëerd waar belangstellenden informatie krijgen over alle stappen die leiden tot het intreden in het klooster en uiteindelijk het afleggen van de grote professie, waarmee iemand zich ‘definitief’ aan de abdij verbindt. 

Nieuwsbrief
Wie zich aanmeldt als ‘eNovice’ ontvangt bovendien iedere twee weken een nieuwsbrief met meer informatie en concrete oefeningen die kunnen helpen om te onderscheiden of de stap naar het klooster ook daadwerkelijk de juiste is. Ook kunnen kandidaten zich nu beter voorbereiden op het kennismakingsgesprek met de abt en de eerste ‘fysieke’ bezoeken aan de abdij. 

Houvast
Abt Bernardus Peeters van abdij Koningshoeven over eNovice: “Veel mensen die in gesprek gaan over een mogelijke roeping als monnik beschikken over weinig informatie. Sommigen hebben zelfs nog nooit een klooster van binnen gezien. Met eNovice krijgen kandidaten meer houvast. Het nodigt ook uit tot bezinning rond de vraag waar iemands roeping ligt. Wij vinden het belangrijker om mensen te ondersteunen om hun bestemming te vinden dan om tegen elke prijs nieuwe monniken te krijgen.” De abt merkt dat eNovice ook echt werkt. “In de brieven die kandidaten ons nu sturen, wordt zichtbaar dat zij door het digitale traject echt zijn gevormd en een beter beeld hebben dan in het verleden. eNovice is veel meer dan een online visitekaartje.” 

Boeien en binden
De monniken van Koningshoeven kregen al veel positieve reacties van andere kloosterorden en kerkelijke instellingen uit binnen- en buitenland. De abt verzorgde zelfs een presentatie voor de ‘recruiters’ van de Amerikaanse Trappistenabdijen. De nominatie voor een ‘award’ van Werf& ziet abt Peeters als een mooi compliment vanuit de professionele wereld voor arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. “De uitnodiging om monnik te worden, is natuurlijk wat anders dan het vervullen van een vacature. Bovendien zijn onze budgetten veel kleiner dan de organisaties die aan deze prestigieuze competitie deelnemen. Wij zijn ons er wel van bewust dat je om mensen van nu te bereiken op een professionele, eigentijdse en doordachte manier moet communiceren. Ook in het roepingenwerk gaat het om het ‘boeien en binden’ van mensen”, aldus abt Peeters. 

Grondtoon
Wat mogelijk een ‘eye opener’ kan zijn voor andere organisaties die zich bezighouden met arbeidsmarktcommunicatie is de realistische grondtoon van enovice.nl. “Je vindt bij ons geen ronkende reclameteksten of glimmende beloften. Daarmee staan we in een lange traditie die teruggrijpt op de Regel van Benedictus uit de zesde eeuw en waarin we mensen meegeven om er nog eens goed over na te denken. We hebben er niets aan om mensen met valse romantiek naar ons klooster te lokken.” 

Casus
De volledige casus van eNovice voor deze competitie staat beschreven op https://www.werf-en.nl/enovice-een-multimediaal-platform-voor-aspirant-monniken-inzending-abdij-onze-lieve-vrouw-van-koningshoeven/ . Bezoekers van de website kunnen vanaf vandaag hun stem uitbrengen op https://www.werf-en.nl/dit-zijn-de-10-genomineerden-van-de-werf-awards/. Het multimediale concept van eNovice werd in opdracht van abdij OLV Koningshoeven bedacht en gemaakt door communicatieadviseur Jan-Willem Wits en Studio Voordenberg. De fotografie voor de advertentiecampagne rondom enovice.nl werd verzorgd door Peter Boer. 

Bron/foto: Abdij Koningshoeven

(Visited 154 times, 1 visits today)
Sluiten